Centra krwiodawstwa


aaa

Przyjaciele Krewniaków


Partnerzy/Patroni


Polecamy


Szukaj

Podaj frazę do wyszukania.


Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o HK i KREWNIAKACH. Zapisz się.


aac

Krwiodawstwo

Wtorek 31 pażdziernika 2006r.

Krew to płynna tkanka, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza (plazmy).

Krew płynąca w żyłach i tętnicach jest źródłem sił życiowych u każdego człowieka już od momentu poczęcia. Jest żywą tkanką złożoną z komórek - krwinek czerwonych, białych i płytkowych, które zawieszone są w części płynnej krwi zwanej osoczem. Krew jest całym światem samym w sobie. Jej składniki tworzą wysoko-rozwinięty system obronny i transportowy, od istnienia, którego zależy nasze życie i zdrowie.

KREW TO ŻYCIODAJNA PŁYNNA TKANKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z:
KRWINEK CZERWONYCH (erytrocyty)
KRWINEK BIAŁYCH (leukocyty)
PŁYTEK KRWI (trombocyty)
OSOCZA (PLAZMY) – stanowiącego do 55% objętości KRWI, jest to część płynna KRWI; zawiera białka (albuminę, czynniki krzepnięcia, białka odpornościowe), jest odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie produktów przemiany materii do wątroby, nerek i płuc.

FUNKCJE KRWI:
FUNKCJA TRANSPORTOWA – krwinki czerwone zaopatrują tkanki w tlen, w składniki energetyczne, mineralne, witaminy, hormony; oczyszczają organizmu ze zbędnych produktów przemiany materii (np. CO, mocznik i przenosi do płuc i innych narządów wydalających jak nerki, skóra; termoregulacja - przenosi ciepło z miejsc gdzie się go wytwarza najwięcej np. wątroba, mięśnie i przenosi do skóry, gdzie produkcja jest mniejsza niż utrata;
FUNKCJA OCHRONNA I OBRONNA – krwinki białe rozpoznają i niszczą szkodliwe wirusy i bakterie; płytki krwi wstrzymują krwawienie ran
FUNKCJA HOMEOSTATYCZNA - tworzenie stałego środowiska wewnętrznego - co jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Krew jest potrzebna codziennie, w dużych ilościach, ponieważ jest bezcennym lekiem, którego mimo wielu prób i postępu w nauce nie udało się wytworzyć syntetycznie. Jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratować życie i zdrowie.

DLACZEGO KREW JEST CZERWONA?
Czerwona barwa krwi pochodzi od erytrocytów, czyli czerwonych krwinek, zawierających w sobie barwnik - hemoglobinę. Substancja ta łączy się z tlenem w płucach (hemoglobina utlenowana, barwa krwi jest wtedy jasnoczerwona) a oddaje go we wszystkich tkankach i narządach (KREW pozbawiona tlenu ma barwę ciemnoczerwoną). Po odłączeniu tlenu, hemoglobina odtlenowana trafia do płuc, gdzie ponownie wiąże się z tlenem.

PROCENTOWY UDZIAŁ GRUP KRWI LUDZKIEJ POPULACJI:

A Rh+
32%   0 Rh+ 31%    B Rh+ 15%    AB Rh+ 7%
A Rh-
6%      0 Rh- 6%       B Rh- 2%       AB Rh- 1%


Dorosły człowiek posiada ok. 5 - 6 l. KRWI. Jednorazowo dawca, mężczyźni nie częściej, niż co 8 tygodni, kobiety nie częściej, niż co 12 tygodni oddaje 450 ml KRWI, czyli mniej niż 10 % swojej KRWI.

Grupy krwi: „A” „B” „O” i Rh

U każdej osoby na powierzchni krwinek czerwonych istnieją substancje grupowe, które decydują o przynależności do określonej grupy krwi. Istnieją 4 podstawowe grupy krwi: grupa O (brak substancji grupowej na krwinkach), grupa A (istnieje substancja grupowa A), grupa B (istnieje substancja grupowa B), grupa AB (istnieje substancja grupowa A i B na krwinkach). Oprócz substancji grupowych na krwinkach czerwonych w surowicy krwi znajdują się naturalne przeciwciała skierowane przeciwko nieobecnej substancji grupowej np.
• gr. O (przeciwciała anty-A i anty-B),
• gr. A (przeciwciała anty-B),
• gr. AB (nie posiada przeciwciał).
Najczęstszymi grupami w Polsce są: grupa A i O. Znacznie mniej częstymi B i AB.

Czynnik Rh
Na krwinkach czerwonych oprócz substancji grupowych ABO u 85% ludzi występuje czynnik D, który określa przynależność do grupy Rh dodatniej. U pozostałych 15% czynnik ten nie występuje i zalicza się ich do grupy Rh ujemnej.

Jeżeli masz krew grupy zaznaczonej w pierwszym pionowym rzędzie tabeli to przy transfuzji możesz otrzymać następujące grupy krwi.
KREW OD DAWCY (GRUPY KRWI)

TWOJA GRUPA
KRWI
 0 -  0 +  B -  B +  A -  A + AB - AB +

AB Rh +
+ + + + + + + +

AB Rh -
+ - + - + - + -

A Rh +
+ + - - + + - -

A Rh -
+ - - - + - - -

B Rh +
+ + + + - - - -

B Rh -
+ - + - - - - -

0 Rh +
+ + - - - - - -

0 Rh -
+ - - - - - -  -

"+" możliwość otrzymania krwi

"-" brak możliwości otrzymania krwi


Krew jest najczęściej podawanym lekiem, który ratuje zdrowie i życie ludzkie. Stabilność polskiego systemu krwiodawstwa i odpowiednie rezerwy KRWI, to bezpieczeństwo nas wszystkich.

Krew może być potrzebna w każdej chwili każdemu z nas lub naszym bliskim.RCKiK


Krewniacy polecająZamknij

Skomentuj artykuł


Podaj kod z obrazka (5 znaków)
Zamknij

Napisz do nasPodaj kod z obrazka (5 znaków) (Podaj kod)

* oznaczono pola wymagane
Katarzyna Velinov, krewniacy, Marcin Velinov

Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 
adres do korespodencji : Domaniewska 35A lok 41, 02-672 Warszawa, Tel. 602 33 11 33
© 2012 KEFHDK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa - Krew dla Życia
ul. Mokotowska 58/10, 00-543 Warszawa, Tel./fax 22 620 51 52
© 2011 SFPKKZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.