Centra krwiodawstwa


aaa

Przyjaciele Krewniaków


Partnerzy/Patroni


Polecamy


Szukaj

Podaj frazę do wyszukania.


Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o HK i KREWNIAKACH. Zapisz się.


aac

Informacje

Wtorek 25 lipca 2006r.

Ogólnopolski rejestr dawców krwi

Instytut Hematologii i Transfuzjologii przystąpi, prawdopodobnie w przyszłym roku, do realizacji programu kompleksowej informatyzacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce. Dzięki temu możemy stać się niedługo jednym z nielicznych krajów w Europie z modelowym, scentralizowanym rejestrem dawców krwi. Informatyzacja krwiodawstwa i krwiolecznictwa oznacza m.in. ulatwienie szpitalom dostępu do krwi i skuteczniejsza kontrolę jej zużycia, zwiększenie bezpieczeństwa dawców i biorców oraz dostosowanie do dyrektyw UE.

Zmiana ustawy o publicznej służbie krwi z 2003 r. nałożyła na Instytut Hematologii i Transfuzjologii obowiązek prowadzenia Krajowego Rejestru Dawców Krwi, by mogły z niego korzystać Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - podmioty zajmujące się dostarczaniem krwi do szpitali - instytut zwrócił się o środki do Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

W ramach działania 1.5. „Rozwój systemów dostępu przedsiębiorstw do inforrnacji i usług publicznych on-line” placówka otrzymała dofinansowanie dla projektu o wartości 6,4 mln zł na stworzenie elektronicznego rejestru dawców, do którego miałoby dostęp 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także centrum wojskowe oraz centrum MSWiA. Działania związane z realizacją programu już ruszyły. Instytut właśnie przygotowuje się do przetargu.

Środki zapewnione w ramach programu SPO WKP 1.5 pozwolą na utworzenie centralnej platformy, jednak projekt ten nie może objąć zasięgiem całej struktury organizacyjnej publicznej służby krwi - 180 oddziałów terenowych RCKiK oraz blisko 7 tysięcy odbywających się rocznie ekip wyjazdowych mówi dr Jolanta Antoniewicz-Papis, kierownik Pracowni Transfuzjologii
Laboratoryjnej Zakładu Transfuzjologu i Organizacji Służby Krwi w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, odpowiedzialna za projekty z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa składane do funduszy pomocowych. Dlatego IHiT wystąpił dodatkowo do funduszy norweskich o pełne zinformatyzowanie krwiolecznictwa i krwiodawstwa poprzez zakup sprzętu dla oddziałów terenowych i ekip wyjazdowych. Projekt Kompleksowa Informatyzacja Systemu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów rekomendowanych przez komitet sterujący funduszy norweskich. Jego całkowity koszt został oszacowany na 3,2 mln euro. Po zakończeniu realizacji projektu polskie krwiodawstwo i krwiolecznictwo może służyć jako baza szkoleniowa dla imiych krajów UE.

Główne założenia projektu, tj. ułatwienie dostępu do krwi oraz racjonalizacja gospodarki krwią, są w przekonaniu dr Jolanty Antoniewicz-Papis dobrą wiadomością dla szpitali. Program przewiduje bowiem podłączenie do systemu po jednym (na razie) dużym szpitalu operacyjnym, funkcjonującym na terenie województwa. Wydatek, jaki będzie musiała ponieść placówka, wiąże się jedynie z zakupem komputera i wykonaniem łącza. Dzięki temu szpital otrzyma możliwość szybkiego dostępu do informacji o poszukiwanej krwi i stanach magazynowych oraz kontaktu z zespołami wyjazdowymi w całej Polsce. "

"Przepływ informacji o poszukiwanej grupie krwi będzie skrócony o kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, co ma szczególne znaczenie w przypadkach, gdy liczy się czas" - wyjaśnia dr Papis. "Nie będzie potrzeby wykonywania telefonów i rozsyłania faksów po całej Polsce. Wystarczy dostęp do systemu. Znacznie łatwiej będzie także regulować podaż krwi. W niektórych regionach może być wielu dawców i mało szpitali operacyjnych, dlatego okresowo mogą wystąpić nadwyżki krwi w stosunku do potrzeb, gdy tymczasem brakować jej będzie innym szpitalom.

Dzięki podłączeniu szpitali do sytemu łatwiej będzie można przeprowadzić ocenę zużycia krwi w placówce oraz osiągniętych dzięki niej efektów klinicznych. Łatwo będzie sprawdzić komu, z jakich powodów i z jakim skutkiem krew została podana.

Obecnie zdarza się, że szpitale magazynują zbyt wiele krwi na zapas" — przypomina Jolanta Antoniewicz-Papis. "Wynika to przede wszystkim z obaw przed niemożnością zdobycia jej, gdy będzie potrzebna".

Z chwil gdy system zacznie działać, zjawisko to powinno stopniowo zanikać. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z września 2005 r. o organizacji leczenia krwią nakłada na szpitale obowiązek powoływania szpitalnych komitetów transfuzjologicznych, które mają dokonywać wspólnie z RCKiK oraz Instytutem Hematologii oceny gospodarowania krwią.

Informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa wpłynie również na bezpieczeństwo zarówno dawców jak i biorców krwi, co jest jednym z celów Krajowego Rejestru Dawców Krwi. "Zdarza się, że dawca odrzucony ze względu na stan zdrowia w jednym z RCKiK, udaje się do kolejnego Centrum, gdzie zataja swoje problemy zdrowotne" - wyjaśnia dr Papis. "Pobranie krwi od takiej osoby może być groźne nie tylko dla niej samej, ale także dla pacjenta, który tę krew otrzyma. Zcentralizowany system zminimalizuje ryzyko wystąpienia takiej sytuacji - będzie bowiem gromadził historię kontaktów dawców z dowolną jednostką publicznej służby krwi. Być może uda się w przyszłości połączenie Krajowego Rejestru Dawców Krwi z krajową bazą numerów Pesel. Zwiększyłoby to znacznie szanse na ocenę prawdziwości danych dawcy oraz na możliwość szybkiego skontaktowania się z nim w razie potrzeby".

Med-info, 01.07.2006Monitoring mediów zapewnia INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW


Komentuj Wszystkie komentarze
(0)

RCKiK


Krewniacy polecająZamknij

Skomentuj artykuł


Podaj kod z obrazka (5 znaków)
Zamknij

Napisz do nasPodaj kod z obrazka (5 znaków) (Podaj kod)

* oznaczono pola wymagane
Katarzyna Velinov, krewniacy, Marcin Velinov

Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 
adres do korespodencji : Domaniewska 35A lok 41, 02-672 Warszawa, Tel. 602 33 11 33
© 2012 KEFHDK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa - Krew dla Życia
ul. Mokotowska 58/10, 00-543 Warszawa, Tel./fax 22 620 51 52
© 2011 SFPKKZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.