Centra krwiodawstwa


aaa

Przyjaciele Krewniaków


Partnerzy/Patroni


Polecamy


Szukaj

Podaj frazę do wyszukania.


Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o HK i KREWNIAKACH. Zapisz się.


aac

Krwiodawstwo

Piątek 30 czerwca 2006r.

Ważniejsze daty i osoby

Pierwsze próby leczenia krwią giną w pomroce dziejów, tzn. sięgają czasów przed naszą erą.

Pierwsze źródła pisane wspominające o leczeniu krwią pochodzą ze starożytnego Egiptu.

Istnieją tez pisemne świadectwa o leczniczym piciu krwi zwierząt i gladiatorów z czasów Imperium Rzymskiego.

Są też świadectwa pisane, mówiące o tym, ze w XIV i XV wieku próbowano za pomocą krwi leczyć Papieży.

Jednak większość prób leczenia krwią przez jej picie, kąpiele czy nacieranie nie przynosiła odpowiednich efektów. Ówczesna nauka również nie chcąc wchodzić w konflikt z potężniejącymi wpływami Świętej Inkwizycji potępiała i zakazywała medykom używania krwi do leczenia.

Nie bacząc na zdanie ówczesnej oficjalnej nauki i potępienie ich działań próby badania i przetaczania pacjentom krwi zwierzęcej, podejmowali:

• 1570 r. - Marcilius Ficinus
• 1505 - 1576 r. Hieronimus Cardamus
• 1604 r. - Magnus Pegelius
• 1615 r. - Andreus Libavius


1616 r. William Harvey odkrył i opisał mechanizm krążenia krwi w ciele. Przez całą II połowę XVII wieku lekarze próbowali wielokrotnie przetaczać pacjentom najczęściej krew jagniąt i psów.

1667 r Jean Babtiste Denis nadworny lekarz Ludwika XIV dokonuje pierwszej transfuzji krwi. Przetacza 15-letniemu chłopcu będącemu w stanie ciężkim, 270 ml tętniczej krwi jagnięcia - chłopak wyzdrowiał.

Pasmo udokumentowanych przetoczeń krwi bezpośrednio z żyły zwierzęcia do żyły chorego bez powodzenia. Pacjenci dość szybko umierali z powodu powikłań. Na około 200 lat ta metoda leczenia została zarzucona, a w Anglii, Francji i we Włoszech prawo zabroniło lekarzom leczenia krwią.

1818
r. angielski położnik i fizjolog Blundell po wielu doświadczeniach na zwierzętach i skonstruowaniu odpowiednich przyrządów, przetoczył ludzką krew 10 kobietom po ciężkich krwotokach porodowych. Aż 5 z nich transfuzja uratowała życie.

Od 1818 r. przetaczanie krwi zaczęto stosować w całej Europie.

1827
r. doktor Bieńkowski po raz pierwszy w Polsce przetacza ludzką krew.

Około roku 1877
- mniej więcej 50 lat później - zakazano lekarzom przetaczania krwi zwierzęcej, gdyż zabiegi te kończyły się śmiercią pacjentów

Rok 1901 był dla hematologii - nauki o krwi przełomowy. Karl Landsteiner austriacki lekarz patolog i immunolog odkrył 3 grupy krwi A,B,C. Potem grupę C przemianowano na 0. W 1907 r . odkryto ostatnią grupę krwi AB. Za swe odkrycie otrzymał w 1930 r. nagrodę Nobla.

od 1930 przetaczano krew jedynie w obrębie owych jednoimiennych grup, ewentualnie stosując grupę 0 – uniwersalną, odpowiednią dla wszystkich

I wojna światowa - pierwsze banki krwi

1926 r. pierwszy na świecie Instytut Hematologii i Przetaczania Krwi w Moskwie

1940 r. odkrycie w krwinkach czerwonych czynnika Rh, dzięki czemu udoskonalono próby badania zgodności krwi biorcy i dawcy (badacze Landsteiner i Wiener)

1945 r. pierwsza w Polsce stacja przetaczania krwi w Łodzi

1951 r. powstanie Instytut Hematologii w Warszawie

1958 oficjalny początek honorowego krwiodawstwa w Polsce, zaprzestano płatnego pobierania krwi

Lata 70 XX w. wprowadzenie do użytku plastykowych, jednorazowych zestawów do pobierania, przetaczania i przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych

1988 r. ustanowienie Międzynarodowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi

1992 r. obowiązkowe stosowanie w Polskich stacjach krwiodawstwa plastikowych pojemników do po¬bierania krwi. Umożliwia to pobieranie i preparatykę w systemie zamkniętym, a w konsekwencji likwidację problemu zakażeń bakteryjnych krwi.

1993 r. utworzenie Narodowy Program Samowystarczalności Polski w zakresie preparatów osoczopochodnych, co zaowocowało wprowadzeniem do lecznictwa bezpiecznych, inaktywowanych preparatów albumin, immunoglobulin i czynnika VIII z osocza polskich dawców

1993 r. obowiązek powołania w stacjach działów Kontroli Jako¬ści i Standaryzacji

1994 r. wprowadzono obowiązku karencji osocza przeznaczonego do użytku klinicznego

1997
r. Ustawa o publicznej Służbie Krwi, główne źródło prawa dotyczą krwiodawstwa

1999 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Wojewódzkie Stacje Krwiodawstwa została przekształcone w Regionalne Centa Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a Punkty Krwiodawstwa w Oddziały Terenowe RCKiK

1999 r. o. Maksymilian Maria Kolbe patronem polskich honorowych dawców krwi


RCKiK


Krewniacy polecająZamknij

Skomentuj artykuł


Podaj kod z obrazka (5 znaków)
Zamknij

Napisz do nasPodaj kod z obrazka (5 znaków) (Podaj kod)

* oznaczono pola wymagane
Katarzyna Velinov, krewniacy, Marcin Velinov

Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 
adres do korespodencji : Domaniewska 35A lok 41, 02-672 Warszawa, Tel. 602 33 11 33
© 2012 KEFHDK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa - Krew dla Życia
ul. Mokotowska 58/10, 00-543 Warszawa, Tel./fax 22 620 51 52
© 2011 SFPKKZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.