Centra krwiodawstwa


aaa

Przyjaciele Krewniaków


Partnerzy/Patroni


Polecamy


Szukaj

Podaj frazę do wyszukania.


Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o HK i KREWNIAKACH. Zapisz się.


aac

Działalność fundacji

Piątek 30 czerwca 2006r.

Prelekcje nt. HK dla dzieci i młodzieżyDrodzy Krewniacy,

Z dniem 31 marca 2009 r., Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi, do odwołania ogranicza do minimum program edukacyjny "Honorowe Krwinki". W związku z brakiem środków finansowych na prowadzenie programu na włąściwym poziomie, podjęliśmy trudną i jedynie możliwą decyzję. Liczymy, ze już niedługo przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia uda nam się wrócić do polskich szkół z należytą energią.

Wszystkie placówki edukacyjne, które są zainteresowane realizacją prelekcji, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. W chwili obecnej jesteśmy w stanie nieodpłatnie przesłać Państwu jeden z filmów edukacyjnych: „Dostałem Krew Żyję” (kaseta VHS) lub „Krewniacy.pl” (płyta DVD). Więcej informacji nt. filmów znajdziecie Państwo tu.

W tym celu prosimy o przesłanie na adres mailowy honorowekrwinki@krewniacy.pl zamówienie płyty DVD podając:
- pełną nazwę placówki,
- adres,
- przewidywana liczba widzów
- tytuł filmu

Zespół EFHDKProgram HONOROWE KRWINKI, jest elementem ogólnospołecznej kampanii KREWNIACY poświęconej idei Honorowego Krwiodawstwa, realizowanej przez Europejską Fundację Honorowego Dawcy Krwi.

     


HONOROWE KRWINKI
jest to program informacyjno - edukacyjny, który swoim zasięgiem obejmie obszar całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem dużych ośrodków miejskich i akademickich. Skierowany jest do ludzi młodych, którzy jeszcze nie mogą oddawać krwi, lecz już niebawem będą sami kształtować system polskiego krwiodawstwa. W ramach programu studenci propagować będą ideę Honorowego Krwiodawstwa wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych czyli młodszych kolegów (największym autorytetem dzieci są ich starsi koledzy).

Program HONOROWE KRWINKI to wspieranie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży. Idea Honorowego Krwiodawstwa pozwala przekazać naszym podopiecznym - dzieciom i młodzieży - najważniejszych wartości moralnych. Jesteśmy zobligowani, by przekazywać następnym pokoleniom wzorce postępowań i przygotować je do odpowiedzialności za siebie i innych ludzi.

„Szczególnie cenne jest to, że kampania promuje ideę humanitaryzmu i wspiera działalność wychowawczą, która kształtuje wśród dzieci i młodzieży zaangażowanie, wrażliwość na ludzkie problemy oraz odpowiedzialność za zdrowie i życie innych osób”.
prof. Michał Seweryński
Minister Edukacji i Nauki
Marzec 2006 r.

Dokonania Fundacji stanowią piękną kartę w promocji idei Honorowego Krwiodawstwa. Przez te wszystkie lata narodziło się tu wiele cennych inicjatyw …. W atmosferze wzajemnego wsparcia i zaufania Fundacja Wasza realizuje szlachetne cele przyświecające celowi nadrzędnemu – ratowaniu ludzkiego życia”.
Kazimierz Michał Ujazdowski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marzec 2006 r.

Dzięki nowatorskiej formie przekazu informacji, program wzmacnia świadomość młodego pokolenia jak ważna jest krew dla ratowania ludzkiego życia. Ponadto zapoznaje z zasadami funkcjonowania systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a także przygotowuje młodych ludzi do odpowiedzialności moralnej za siebie i innych. Chcemy by takie wartości jak chęć niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu czy otwartość na potrzeby innych były młodemu pokoleniu bliskie.

Dążymy, by prelekcje nt. Honorowego Krwiodawstwa odbyły się w tysiącach szkół w Polsce. W tym celu Fundacja nawiązała współpracę z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Kuratoriami Oświaty we wszystkich województwach, Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Akademickim Związkiem Sportowym oraz Uczelniami Wyższymi w całym kraju. Dla studentów tych uczelni organizujemy szkolenia prowadzenia prelekcji wśród dzieci i młodzieży szkolnej nt. Honorowego Krwiodawstwa. Studenci przygotowani do prowadzenia zajęć rozpoczną prowadzenie prelekcji w szkołach już w marcu br. Program w pierwszej fazie trafi do szkół w dużych miastach, ale ostatecznie dotrze do niemal wszystkich szkół w Polsce. Jest to działanie wieloletnie, podobnie jak program KREWNIACY.

Studenci, w ramach swoich praktyk, przeprowadzą prelekcje, w których przekażą podstawowe rzetelne informacje związane z krwiodawstwem i krwiolecznictwem, a także zachęcą dzieci by:

1. Poruszyły temat krwiodawstwa wśród bliskiego grona osób dorosłych (rodziny), dowiedziały się, czy najbliżsi oddają, bądź oddawali krew.
Taka inicjatywa ze strony dzieci jest przez dorosłych pozytywnie odbierana, staje się trudna do odrzucenia. Dorosły nie odmówi dziecku chociażby rozmowy na ten temat, ponieważ byłoby to niewychowawcze, a wręcz wstydliwe dla niego.
 
2. Wymyśliły hasło kampani Honorowego Krwiodawstwa na 2007 rok (uczniowie szkół gimnazjalnych)

3. Wykonały prace plastyczne - KRWINKĘ POPARCIA - która wraz z innymi utworzy łańcuch poparcia idei Honorowego Krwiodawstwa. Najlepsze prace i hasła dzieci, uczestniczących w programie - indywidualnie lub grupowo - wezmą udział w losowaniu nagród.

Włączenie dzieci i młodzieży do programu HONOROWE KRWINKI, poprzez prelekcje edukacyjne, jest naszym wspólnym działaniem na rzecz kształtowania pokolenia wartościowego, odpowiedzialnego i świadomego.

Dzięki realizacji programu HONOROWE KRWINKI idea Honorowego Krwiodawstwa bez agresywnej promocji zagości w domach Polaków. Młodzi ludzie, świadomi tematu, będą podejmować starania, by zapewnić w niedalekiej przyszłości stały dopływ Honorowych Dawców Krwi, a tym samym przyczyniać się do kształtowania systemu Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Będzie to nieoceniony efekt wspólnych działań z partnerami.

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi rozpoczęła realizację programu HONOROWE KRWINKI w roku szkolnym 2004/2005. Była to edycja pilotażowa programu, aby w roku bieżącym wprowadzić go do szkół na dużą skalę.

Program HONOROWE KRWINKI dotarł już do kilkudziesięciu szkół w Polsce, głównie w Lublinie województwie małopolskim i świętokrzyskim. Spotkał się z dużą aprobatą dyrekcji szkół i grona pedagogicznego, a co najważniejsze młodych ludzi, którzy uczestniczyli w prelekcjach.
Kampania KREWNIACY jest objęta Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydentów Miast, Marszałków Województw, Wojewodów, Kuratorów Oświaty.

Do dyrekcji szkół, grona pedagogicznego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zapraszamy Państwo do uczestnictwa w programu HONOROWE KRWINKI w Państwa placówce edukacyjnej.


wejście


RCKiK


Krewniacy polecająZamknij

Skomentuj artykuł


Podaj kod z obrazka (5 znaków)
Zamknij

Napisz do nasPodaj kod z obrazka (5 znaków) (Podaj kod)

* oznaczono pola wymagane
Katarzyna Velinov, krewniacy, Marcin Velinov

Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 
adres do korespodencji : Domaniewska 35A lok 41, 02-672 Warszawa, Tel. 602 33 11 33
© 2012 KEFHDK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa - Krew dla Życia
ul. Mokotowska 58/10, 00-543 Warszawa, Tel./fax 22 620 51 52
© 2011 SFPKKZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.