Centra krwiodawstwa


aaa

Przyjaciele Krewniaków


Partnerzy/Patroni


Polecamy


Szukaj

Podaj frazę do wyszukania.


Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o HK i KREWNIAKACH. Zapisz się.


aac

Informacje

Środa 29 listopada 2006r.

Komu i kiedy bezpłatne leki - Małopolski oddział NFZ informuje

Bezpłatne leki i wyroby medyczne przysługują choremu przyjętemu do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej, udzielającego świadczeń całodobowych lub całodziennych oraz przy udzielaniu pomocy w stanach nagłych.

Pacjentowi posiadającemu tytuł Zasłużonego honorowego dawcy krwi przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu. Wykazy leków opracowywane są przez Ministerstwo Zdrowia. Inwalidom wojskowym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu.

Inwalidom wojennym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych, uprawnionym do renty rodzinnej, a także osobom represjonowanym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie we wszystkie leki wydawane na receptę dopuszczone do obrotu w Polsce. Wszyscy, którzy posiadają powyższe uprawnienia, są zobowiązani do przedstawienia lekarzowi wypisującemu receptę stosownego dokumentu, np. legitymacji „Zasłużonego honorowego dawcy krwi" czy też książeczki inwalidy wojennego. Warto też mieć ten dokument ze sobą w aptece, w której realizujemy receptę. Limit refundacyjny jest to urzędowo określona cena leku. Wspólny i jednakowy limit cenowy określony jest dla preparatów o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci i tym samym wskazaniu terapeutycznym. Limit to granica, do wysokości której Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje leki. Jeśli cena detaliczna (w aptece) przekracza limit, to NFZ refunduje lek tylko do wysokości tego limitu, a pacjent dopłaca różnicę.

Dziennik Polski, 9.11.2006Monitoring mediów zapewnia INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW


Komentuj Wszystkie komentarze
(3)

RCKiK


Krewniacy polecająZamknij

Skomentuj artykuł


Podaj kod z obrazka (5 znaków)
Zamknij

Napisz do nasPodaj kod z obrazka (5 znaków) (Podaj kod)

* oznaczono pola wymagane
Katarzyna Velinov, krewniacy, Marcin Velinov

Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 
adres do korespodencji : Domaniewska 35A lok 41, 02-672 Warszawa, Tel. 602 33 11 33
© 2012 KEFHDK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa - Krew dla Życia
ul. Mokotowska 58/10, 00-543 Warszawa, Tel./fax 22 620 51 52
© 2011 SFPKKZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.