Centra krwiodawstwa


aaa

Przyjaciele Krewniaków


Partnerzy/Patroni


Polecamy


Szukaj

Podaj frazę do wyszukania.


Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o HK i KREWNIAKACH. Zapisz się.


aac

Informacje

Poniedziałek 26 maja 2008r.

Ogólne zasady odpłatności z leki

Jeśli chcecie dowiedzieć się jakie leki podlegają refundacji, czy można uzyskać dodatkowe uprawnienia, dzięki którym obniżone zostaną koszty zakupu lekarstw lub czy NFZ może sfinansować leki niedopuszczone do obrotu w Polsce zapraszamy do zapoznania się z artykułem Dziennika Polskiego. Na pytania dot. refundacji leków odpowiada Katarzyna Latko p.o. Kierownika Działu Refundacji Rozliczeń NFZ.

1. Kto może wystawić receptę na lek refundowany?
Receptę na taki lek mogą Państwo otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Może ją wystawić również lekarz niebędący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, który zawarł z NFZ umowę upoważniającą go do wystawiania recept refundowanych.

2. Czy w Polsce wszystkie leki są refundowane?
Listę leków i wyrobów medycznych refundowanych przez NFZ ustala i zatwierdza Minister Zdrowia. Są one wydawane na podstawie prawidłowo wystawionej recepty. W zależności od leku lub wyrobu medycznego odbywa się to za opłatą ryczałtową, bezpłatnie lub za częściową odpłatnością. W zależności od tego, w jakim wykazie znajduje się przypisany Państwu preparat, będą Państwo zobowiązani do uiszczenia odpowiedniej opłaty.

3. Jakie leki podlegają refundacji?
Są to przede wszystkim leki ratujące życie lub niezbędne do odpowiedniej terapii. Odpłatność za nie jest ryczałtowa i wynosi 3,20 zł do wysokości limitu (górna granica kwoty refundowanej za dany lek). Leki wspomagające lub uzupełniące działanie leków podstawowych - odpłatność za nie wynosi 30 % lub 50% ceny leku do wysokości limitu. Leki i wyroby medyczne stosowane w przypadku wybranych chorób przewlekłych są najczęściej bezpłatne. Refundowane są również leki recepturowe sporządzane z surowców farmaceutycznych oraz leków gotowych zamieszczonych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających, jeżeli ich dawka przepisana przez lekarza jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie. Odpłatność za nie jest ryczałtowa i wynosi 5 zł.

4. Czy NFZ może sfinansować leki niedopuszczone do obrotu w Polsce
?
W sytuacjach wyjątkowych - ratowania życia lub zdrowia, refundowane mogą być leki sprowadzane z zagranicy. Pacjenci ubiegający się o refundację tego typu leków muszą wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia z zapotrzebowaniem, indywidualnym wnioskiem oraz zaświadczeniem lekarza prowadzącego uzasadniającym potrzebę stosowania leku.

5. Czy można uzyskać dodatkowe uprawnienia, dzięki którym obniżone zostaną koszty zakupu lekarstw?
Możecie Państwo korzystać z dodatkowych uprawnień, jeśli należycie do jednej z grup uprzywilejowanych pacjentów: inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, inwalidzi wojskowi oraz niewidomi oficerowie działań wojennych, zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni honorowi dawcy przeszczepów, osoby wykonujące powszechny obowiązek obrony, uprawnieni pracownicy i byli pracownicy zakładów produkujących wyroby zawierające azbest, nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu, nieubez-pieczeni do ukończenia 18. roku życia, osoby nieubezpieczone, mające prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Jeżeli posiadacie Państwo odpowiednie uprawnienia, musicie Państwo pamiętać, że jesteście zobowiązani do przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienie lekarzowi wystawiającemu receptę. Ponadto w przypadku inwalidów wojennych, wojskowych i zasłużonych honorowych dawców krwi oraz przeszczepu realizujących recepty, istnieje obowiązek okazania w aptece dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

6. Jakie druki uprawniające do refundacji są realizowane w aptekach?

  • standardowe recepty białe,
  • standardowe recepty różowe, na których wystawiane są środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne leki oznaczone symbolem Rp.w. Recepty te są drukami ścisłego zarachowania. Wystawiane są z kopią, która pozostaje u osoby wystawiającej receptę. Na receptach tych można wypisać tylko jeden lek.
  • kupony dołączane do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń,
  • kupony, które Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje ubezpieczonym w postaci imiennych bloczków recept.
Na jednej recepcie (z wyjątkiem recept na refundowane leki narkotyczne i psychotropowe) można przepisać do pięciu leków gotowych lub wyrobów medycznych lub jeden lek recepturowy.

7. W jakich terminach musicie Państwo zrealizować receptę?

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia, a recepty na antybiotyki oraz recepty wystawionej w ramach pomocy doraźnej nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia. W przypadku produktów z importu docelowego termin nie może być dłuższy niż 120 dni. Muszą Państwo pamiętać również, aby przedłożyć w aptece prawidłowo wypełnione i potwierdzone zapotrzebowania na lek, którego termin ważności nie może przekroczyć 60 dni od daty jego zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia. Recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, ważne są 90 dni od daty jej wystawienia.

Dziennik Polski, 23.05.2008


Monitoring mediów zapewnia PRESS SERVICE


Komentuj Wszystkie komentarze
(0)

RCKiK


Krewniacy polecająZamknij

Skomentuj artykuł


Podaj kod z obrazka (5 znaków)
Zamknij

Napisz do nasPodaj kod z obrazka (5 znaków) (Podaj kod)

* oznaczono pola wymagane
Katarzyna Velinov, krewniacy, Marcin Velinov

Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 
adres do korespodencji : Domaniewska 35A lok 41, 02-672 Warszawa, Tel. 602 33 11 33
© 2012 KEFHDK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa - Krew dla Życia
ul. Mokotowska 58/10, 00-543 Warszawa, Tel./fax 22 620 51 52
© 2011 SFPKKZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.