Centra krwiodawstwa


aaa

Przyjaciele Krewniaków


Partnerzy/Patroni


Polecamy


Szukaj

Podaj frazę do wyszukania.


Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o HK i KREWNIAKACH. Zapisz się.


aac

Informacje

Poniedziałek 26 maja 2008r.

Honorowi Dawcy Krwi z pielgrzymką na Jasnej Górze

Członkowie Klubów Honorowych Dawców Krwi z całej Polski, kapelani - duszpasterze klubów, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Polskiego Czerwonego Krzyża, Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi - Krewniacy oraz żołnierze wzięli udział w XI Krajowej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi zorganizowanej jak co roku na Jasnej Górze.

Pielgrzymka honorowych krwiodawców odbywa się zawsze w sobotę najbliższą 23 maja. Dzień ten - na wniosek polskich i włoskich krwiodawców - został w 1997 r. ogłoszony przez Światową Federację Organizacji Krwiodawców (FIODS) Międzynarodowym Dniem Honorowego Dawcy Krwi. W tym roku XI Krajowa Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi przybędzie na Jasną Górę w sobotę 24 maja.

Duchowy program pielgrzymki wyznacza hasło „Ofiarując krew, stajemy się uczniami Chrystusa”. Nawiązuje ono do tegorocznego tematu roku duszpasterskiego. "Ofiarowanie swojej krwi, by pomóc cierpiącemu bliźniemu jest czytelnym znakiem tego, że krwiodawcy są uczniami Chrystusa i na co dzień realizują przykazanie miłości Boga i człowieka" - wyjaśnia ks. płk Zenon Surma CMF, krajowy duszpasterz Honorowych Dawców Krwi.

Uroczystej Mszy św. na wałach jasnogórskich przewodniczył biskup polowy Tadeusz Płoski. Honorowi dawcy krwi wzieli też udział w drodze krzyżowej na wałach. Na pielgrzymce nie zabrakło programu kulturalno-religijnego, który przygotował Reprezentacyjny Zespół Artystyczny i Orkiestra Wojska Polskiego. Tradycyjnie odbyła się zbiórka krwi.

"Honorowe Krwiodawstwo to fanta styczna idea. Musimy uświadamiać ludziom: Dziś jesteś zdrów, a więc możesz oddać krew. Jutro sam możesz być w potrzebie" - powiedział Bp polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski.

Kapelan wojskowy podkreśla z dumą, że ok. 23 proc. pozyskiwanej w Polsce krwi pochodzi od żołnierzy. Krajowy duszpasterz honorowych dawców sam od 30 lat jest honorowym krwiodawcą i oddał blisko 40 litrów krwi. Także w organizację pielgrzymki włączają się żołnierze z Klubu HDK przy Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.

Obecnie w Polsce działa kilkadziesiąt parafialnych klubów zrzeszających honorowych krwiodawców, istnieją także kluby seminaryjne i klasztorne oraz jeden diecezjalny. Krajowy duszpasterz honorowych dawców krwi zachęca do tworzenia nowych parafialnych klubów krwiodawstwa, które promowałyby tę ideę wśród wiernych. Aby taki klub powstał potrzeba 10 członków-założycieli. Jednym z najstarszych jest klub w Skarszewach (diecezja pelplińska); najstarszym klubem seminaryjnym jest klub działający w Seminarium Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. Przykładem klubu klasztornego jest prężnie działający klub przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. W wielu parafiach organizowane są akcje pobierania krwi. Najczęściej odbywają się one w niedziele lub podczas rekolekcji, jak np. w parafii w Konstancinie-Jeziornie (Klarysew), w parafii garnizonowej w Siedlcach i w parafii św. Antoniego Klareta w Łodzi.

Krajowe Duszpasterstwo Honorowych Dawców Krwi obejmuje wszystkich honorowych dawców krwi – członków PCK, innych stowarzyszeń krwiodawców i dawców niezrzeszonych. Zostało powołane przez 292. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski w dniu 27 listopada 1997 r. na wniosek ówczesnego biskupa polowego Sławoja Leszka Głódzia. Krajowym Duszpasterzem Honorowych Dawców Krwi został mianowany ks. płk Zenon Surma ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów, proboszcz parafii wojskowej w Zegrzu k. Warszawy, który pełni tę funkcję do dzisiaj. Patronem honorowych dawców krwi w Polsce jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Dekret w tej sprawie Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała 22 maja 1999 r.

Modlitwa dawcy

O Jezu, Zbawicielu, który powiedziałeś: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili" (Mt 25,40), spójrz łaskawie na ofiarę, którą Ci składamy. Udręki cierpiących, braci Twoich naszych, pobudzają nas, abyśmy dali trochę naszej krwi, aby przywrócić im energię do życia.

Chcemy jednak, aby ten dar był czyniony ze względu na Ciebie, który przelałeś swoją bezcenną krew za nas.
Uczyń Panie nasze życie bogatym w dobro dla naszych bliskich, dla chorych.
Umocnij nas w tym poświęceniu, aby było zawsze szlachetne, pokorne i ciche.
Spraw, abyśmy z wiarą umieli odkryć Twoje oblicze w ubogich, abyśmy szybko śpieszyli im z pomoą Natchnij nasze działania i kieruj nimi płomieniem miłosierdzia, aby były one czynione w jedności z Tobą, by prowadziły nas do doskonałości i zawsze podobały się Ojcu Niebieskiemu.
Niech się tak stanie.

Papież Jan XXIII

artykuł na podstawie episkopat.pl, 26.05.2008 oraz metro, 26.05.2008


Monitoring mediów zapewnia PRESS SERVICE


Komentuj Wszystkie komentarze
(1)

RCKiK


Krewniacy polecająZamknij

Skomentuj artykuł


Podaj kod z obrazka (5 znaków)
Zamknij

Napisz do nasPodaj kod z obrazka (5 znaków) (Podaj kod)

* oznaczono pola wymagane
Katarzyna Velinov, krewniacy, Marcin Velinov

Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 
adres do korespodencji : Domaniewska 35A lok 41, 02-672 Warszawa, Tel. 602 33 11 33
© 2012 KEFHDK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa - Krew dla Życia
ul. Mokotowska 58/10, 00-543 Warszawa, Tel./fax 22 620 51 52
© 2011 SFPKKZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.