Centra krwiodawstwa


aaa

Przyjaciele Krewniaków


Partnerzy/Patroni


Polecamy


Szukaj

Podaj frazę do wyszukania.


Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o HK i KREWNIAKACH. Zapisz się.


aac

Informacje

Poniedziałek 11 sierpnia 2008r.

Wojskowa służba krwi

Problemy z finansami, słabe zaplecze informacyjne, niedostosowana infrastruktura to główne powody zapaści w wojskowej służbie krwi. Jednak dzięki nowym przepisom, środkom z budżetu i nowej strategii powoli się to zmienia. Z myślą o zdobyciu kolejnych dawców centrum planuje kupić mobilne punkty poboru krwi.

Wojskowa służba krwi do 2005 r. znajdowała się w strukturze resortowych szpitali i wówczas obowiązujące przepisy w znacznym stopniu uniemożliwiały jej finansowanie. Dopiero po ich zmianie i powołaniu w lipcu 2005 r. Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, nadzorowanego i dofinansowywanego przez ministra obrony narodowej, można było zacząć dostosowywać wojskową służbę krwi do współczesnych standardów.

W odróżnieniu od cywilnych jednostek publicznej służby krwi centrum działa na terytorium całego kraju. Jego główna siedziba mieści się w Warszawie, a stacje terenowe znajdują się przy szpitalach wojskowych w Szczecinie, Ełku, Bydgoszczy, Lublinie, Krakowie i Wrocławiu. W Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pracuje prawie 200 osób oraz pełni służbę czterech oficerów.

"Na początku nie mieliśmy nawet stałej siedziby, a pomieszczenia administracyjne wynajmowaliśmy w hotelu pracowniczym Wojskowego Instytutu Medycznego. Komunikacja ze stacjami terenowymi była utrudniona, a do tego wszystkiego dochodziły problemy z brakiem personelu czy przestarzałym sprzętem, którego i tak było za mało. Jednak w ciągu trzech lat udało nam się zrobić naprawdę sporo: scaliliśmy i ujednoliciliśmy zasady funkcjonowania podporządkowanych jednostek wojskowej służby krwi, nasi pracownicy zdobyli odpowiednie kwalifikacje, a sprzęt, którym dziś dysponujemy, jest coraz lepszy i coraz nowocześniejszy" - wylicza płk lek. Adam Olszewski, dyrektor WCKiK.

Nadal jednak głównym problemem pozostaje stan infrastruktury, choć i w tym przypadku wiele ostatnio zmieniło się na lepsze. "Udało nam się zakończyć kilka inwestycji. Oddaliśmy do użytku nowoczesną terenową stację krwiodawstwa w Lublinie. Stacja w Krakowie będzie mieściła się w nowym budynku, który teraz zaczniemy przystosowywać do naszych potrzeb i wyposażać. Również w Szczecinie podpisaliśmy umowę użyczenia budynku i przystosowujemy go do użytkowania. W ciągu dwóch lat planujemy także otworzyć nową stację krwiodawstwa w Gdańsku" - wyjaśnia dyrektor centrum.

Wszystkie te inwestycje związane są z dużymi kosztami, dlatego dyrektor WCKiK stara sie szukać wsparcia także poza wojskiem. "Mogłyśmy pozyskać potrzebne nam środki chociażby w ramach programów strukturalnych UE, ale w przypadku wojska jest to utrudnione, bo jesteśmy resortową instytucją centralną i nie możemy liczyć na wsparcie władz samorządowych" - tłumaczy dyrektor.

Centrum przy szukaniu środków próbuje zmienić strategię i stara się wprowadzić nowoczesne metody związane z marketingiem zakupu, sprzedaży, poszukiwaniem sponsorów. "Ogromne wsparcie daje nam też szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia gen. dr n. med. Andrzej Wiśniewski, który dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu rozumie wagę wojskowej służby krwi w ratowaniu zdrowia i życia chorych - mówi dyrektor centrum.

Elementem nowej strategii są także akcje promujące honorowe krwiodawstwo, które organizuje się w środowisku wojskowym i cywilnym. "Polska niestety należy do krajów o stosunkowo niewielkim odsetku donacji przypadającej na określoną wielkość populacji (1 donacja to jednostka krwi równa ok. 450 ml). "Chcemy to zmienić" - mówi płk Olszewski, tłumacząc, że obecnie szczególnie ważne jest zdobycie dawców ze środowiska cywilnego, co jest związane z profesjonalizacją sił zbrojnych. 60 proc. oddawanej krwi pochodzi bowiem od dawców w mundurach, ale w zdecydowanej większości od żołnierzy służby zasadniczej . Dlatego centrum zachęca do oddawania krwi nie tylko cywilów, ale również żołnierzy zawodowych.

Od niedawna centrum rozprowadza ulotki informujące o potrzebie, sposobach i celu oddawania krwi. Oprócz tego na jego stronie internetowej (www.wckik.pl) zamieszczane są ogłoszenia o najbliższych terminach i miejscach poboru krwi.

W ciągu roku w centrum pobiera się średnio ok. 30 tys. donacji krwi, co stawia placówkę na 15-16. miejscu w grupie 23 publicznych jednostek służby krwi. Jest tu zarejestrowanych ok. 20 tys. dawców, z czego ok. 20 osób to prawdziwi rekordziści, którzy oddali po sto litrów tego bezcennego leku. Dyrektor WCKiK przekonuje, że warto jest oddawać krew. Sam oddał aż 12 litrów, czyli dwa razy tyle, ile trzeba, by mężczyzna mógł otrzymać tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (kobieta musi oddać 5l).

"Dla nas liczy się każdy krwiodawca i ten, który tylko raz odda krew, i ten, który oddaje ją regularnie. Każdy z dawców może też liczyć na określone przywileje" - mówi pułkownik. I tak na przykład żołnierzom niezawodowym za każde 200 ml oddanej krwi dowódca może dać dzień urlopu. Podobnie jest w przypadku pracowników wojska, którym przysługuje dzień wolny od pracy. Każdy dawca dostaje też tzw. ekwiwalent kaloryczny.

Od wielu lat pacjenci szpitali i placówek wojskowej służby zdrowia w ok. 80-90 procentach są cywilami, zatem również centrum w znacznym stopniu odciąża cywilne placówki krwiodawstwa I choć w pierwszej kolejności musi skupić się na potrzebach wojskowych szpitali, to często zdarza się, że pomaga także cywilnym.

Ponadto minister zdrowia powołał zespół ds. obronnych, któremu udało się wypracować koncepcję współdziałania cywilnej i wojskowej służby krwi na czas "W" i w sytuacjach kryzysowych. To sukces, ponieważ przez ostatnie kilkanaście lat zasady takiej współpracy nie były jasno określone. "Ta koncepcja przewiduje wzajemne wspieranie systemu militarnego przez system cywilny w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa. To dla nas niezwykle ważne, bowiem wojskowa służba krwi nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić wszystkich potrzeb związanych z czasem "W". Zresztą podobna sytuacja jest w wielu krajach NATO" - mówi płk Olszewski.


Zadania WCKiK

  • Realizacja zadań w dziedzinie krwioiwstwa i krwiolecznictwa na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub w innych sytuacjach kryzysowych,
  • Kontrolowanie i ocenianie jakości krwiolecznictwa w zakładach opieki zdrowotnej nadzorowanych przez ministra obrony narodowej,
  • Gromadzenie i utrzymywanie zapasów krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych do celów mobilizacyjnych i działań bieżących jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej,
  • Opracowywanie analiz, ocen, ekspertyz i standardów transfuzjologicznych mających zastosowanie w Siłach Zbrojnych
  • Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wymogów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
  • Zabezpieczenie w krew i jej składniki jednostek sojuszniczych w ramach wsparcia państwa gospodarza.

Na medycznym polu walki
  • Wojskowa służba krwi jako pierwsza wśród jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi wprowadziła do praktyki tzw. filtrację in line, czyli wytwarzanie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych. Metoda ta polega na usuwaniu z krwi leukocytów, dzięki czemu ryzyko wielu powikłań po podaniu krwi jest znacznie mniejsze.
  • Wojskowa służba krwi już kilka lat temu, jako trzecia jednostka w Polsce, uruchomiła procedurę wykrywania markerów wirusowych metodami biologii molekularnej pojedynczej donacji krwi z jednej probówki, podczas gdy większość placówek bada te donacje w pulach.
  • Planowane jest uruchomienie procedury utrzymywania tzw. mrożonego koncentratu krwinek czerwonych (MKKCz). Dzięki temu zamrożone rzadkie grupy krwi będzie można w specjalnych warunkach przechowywać wiele lat i użyć, jeśli zajdzie potrzeba.
  • Planowane jest wdrożenie metody inaktywacji patogenów przenoszonych drogą krwi. polegającej na naświetlaniu składników krwi światłem

Polska Zbrojna, 10.08.2008


Monitoring mediów zapewnia PRESS SERVICEKomentuj Wszystkie komentarze
(0)

RCKiK


Krewniacy polecająZamknij

Skomentuj artykuł


Podaj kod z obrazka (5 znaków)
Zamknij

Napisz do nasPodaj kod z obrazka (5 znaków) (Podaj kod)

* oznaczono pola wymagane
Katarzyna Velinov, krewniacy, Marcin Velinov

Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 
adres do korespodencji : Domaniewska 35A lok 41, 02-672 Warszawa, Tel. 602 33 11 33
© 2012 KEFHDK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa - Krew dla Życia
ul. Mokotowska 58/10, 00-543 Warszawa, Tel./fax 22 620 51 52
© 2011 SFPKKZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.