Centra krwiodawstwa


aaa

Przyjaciele Krewniaków


Partnerzy/Patroni


Polecamy


Szukaj

Podaj frazę do wyszukania.


Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o HK i KREWNIAKACH. Zapisz się.


aac

Informacje

Środa 4 lutego 2009r.

VI Mistrzostwa Województwa Kujawsko-pomorskiego Honorowych Dawców Krwi w Szachach

KOMUNIKAT VI MISTRZOSTW
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
PCK W SZACHACH


OSTASZEWO TORUŃSKIE, 14 MARZEC 2009


CEL IMPREZY:
- wyłonienie indywidualnego i drużynowego Mistrza Województwa Kujawsko-Pomorskiego HDK w szachach na 2009 r.,
- inicjowanie czynnego wypoczynku Honorowych Dawców Krwi,
- nawiązywanie kontaktów i więzi koleżeńskich pomiędzy Honorowymi Dawcami Krwi,
- popularyzacja rozrywek umysłowych wśród rzeszy krwiodawców z województwa Kujawsko-Pomorskiego,

ORGANIZATOR:
Klub Honorowych Dawców Krwi koła PCK w Ostaszewie Toruńskim.

TERMIN I MIEJSCE:

14 marzec 2009 godz. 11 00, Szkoła Podstawowa w Ostaszewie Toruńskim, 87-148 Łysomice powiat Toruń.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W rozgrywkach może uczestniczyć każdy Honorowy Dawca Krwi, który oddał honorowo minimum 3 litry krwi (posiadanie podczas imprezy i okazanie sędziemu zawodów przy potwierdzeniu udziału w imprezie w dniu 14 marca legitymacji Honorowego Dawcy Krwi jest obowiązkowe) zrzeszony w klubie lub też niezrzeszony w żadnym klubie.

W skład drużyny mogą wejść trzej reprezentanci klubu HDK (każdy klub może wystawić tylko jedną reprezentację składającą się z trzech zawodników podając skład przed zawodami, a pozostali krwiodawcy chcący grać są klasyfikowani wyłącznie indywidualnie – wyjątkiem jest gospodarz mistrzostw, który ma prawo wystawić dwie reprezentacje).

SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej zostanie rozegrany system szwajcarskim opartym na rankingu (kojarzenie komputerowe) na dystansie 9-11 rund (w zależności od liczby uczestników > 2 x liczba rund), tempem 15 minut dla zawodnika na całą partię. Punktacja pomocnicza zostanie podana na odprawie technicznej.

ZGŁOSZENIA:
- telefonicznie: Czesław Karasiewicz - telefon komórkowy: 669 757 646, telefon domowy: 056 674 02 21
- listownie: Czesław Karasiewicz, Ostaszewo 51/5 , 87-148 Łysomice pow. Toruń
- poprzez stronę internetową mistrzostw: www.hdkpckostaszewo.republika.pl
- przez e-mail na adres: czeka@op.pl
- zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia: 10 marca 2009

NAGRODY:
- puchary dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji indywidualnej i zwycięskiej drużyny,
- organizator przewiduje też ufundowanie nagród rzeczowych dla najlepszych w klasyfikacji indywidualnej

USTALENIA KOŃCOWE:
- organizator nie ubezpiecza uczestników (obowiązek ten spoczywa na uczestnikach imprezy)
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników
- podczas imprezy obowiązuje: REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK W SZACHACH wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej mistrzostw: www.szachyhdk.prv.pl
- w turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz zapisy Kodeksu Szachowego 2002 z późniejszymi zmianami
- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora mistrzostw
- krwiodawcy posiadający zegary szachowe lub szachy turniejowe proszeni są o ich dostarczenia w dniu zawodów
- więcej informacji na temat imprezy udzielają: Czesław Karasiewicz - telefon komórkowy: 669 757 646 lub, telefon domowy: 056 674 02 21

INFORMACJA DODATKOWA. Na turnieju z krwiodawcami będą grali zawodnicy z terenu Gminy Łysomice, o Mistrzostwo Gminy juniorów i seniorów.


Informacja nadesłana przez organizatora


Komentuj Wszystkie komentarze
(0)

RCKiK


Krewniacy polecająZamknij

Skomentuj artykuł


Podaj kod z obrazka (5 znaków)
Zamknij

Napisz do nasPodaj kod z obrazka (5 znaków) (Podaj kod)

* oznaczono pola wymagane
Katarzyna Velinov, krewniacy, Marcin Velinov

Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 
adres do korespodencji : Domaniewska 35A lok 41, 02-672 Warszawa, Tel. 602 33 11 33
© 2012 KEFHDK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa - Krew dla Życia
ul. Mokotowska 58/10, 00-543 Warszawa, Tel./fax 22 620 51 52
© 2011 SFPKKZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.