Centra krwiodawstwa


aaa

Przyjaciele Krewniaków


Partnerzy/Patroni


Polecamy


Szukaj

Podaj frazę do wyszukania.


Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o HK i KREWNIAKACH. Zapisz się.


aac

Informacje

Piątek 9 pażdziernika 2009r.

Ogłoszenie o przetargu: Autokary

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przekraczającej kwoty, o których mowa w Art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wybór Wykonawcy dostawy autokaru z przeznaczeniem na pojazd specjalny dla Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi w Warszawie.

Kod CPV (główny) – 34121500-6 (autokary),
Kod CPV (pomocniczy) – 34114000-9 (pojazdy specjalne).


Postępowanie prowadzone jest w oparciu o :
Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,poz.177), tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1655), (zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwanych dalej ustawą.


Materiały do pobrania:
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zał. 1 - Opis Przedniotu zamówienia
Zał. 2 - Formularz Ofertowy
Zał. 3 - Umowa

Pytania do przetargu wraz z odpowiedziami


Archiwum

RCKiK


Krewniacy polecająZamknij

Skomentuj artykuł


Podaj kod z obrazka (5 znaków)
Zamknij

Napisz do nasPodaj kod z obrazka (5 znaków) (Podaj kod)

* oznaczono pola wymagane
Katarzyna Velinov, krewniacy, Marcin Velinov

Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 
adres do korespodencji : Domaniewska 35A lok 41, 02-672 Warszawa, Tel. 602 33 11 33
© 2012 KEFHDK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa - Krew dla Życia
ul. Mokotowska 58/10, 00-543 Warszawa, Tel./fax 22 620 51 52
© 2011 SFPKKZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.