Centra krwiodawstwa


aaa

Przyjaciele Krewniaków


Partnerzy/Patroni


Polecamy


Szukaj

Podaj frazę do wyszukania.


Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o HK i KREWNIAKACH. Zapisz się.


aac

Informacje

Czwartek 4 stycznia 2007r.

Centralny Rejestr Sprzeciwów

Każda osoba może wpisać swój sprzeciw do specjalnego rejestru, jeżeli nie chce, aby w przypadku śmierci jej organy i narządy służyły do przeszczepu. Brak zgody zawsze można wycofać.

1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze (Dz.U. nr 228, póz. 1671).

Zgodnie z nim każdy może wpisać w centralnym rejestrze swój sprzeciw przeciwko wykorzystaniu w razie śmierci jego organów do przeszczepu. W przypadku osoby małoletniej, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw taki może wyrazić za jej życia przedstawiciel ustawowy. Osoby powyżej 16 roku życia mają prawo samodzielnie wpisać do rejestru brak swojej zgody na pobieranie narządów do przeszczepu.

Potwierdzeniem dokonania wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów jest zawiadomienie samego zainteresowanego o jego dokonaniu. Musi ono być sporządzone w formie wydruku komputerowego, potwierdzonego podpisem dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant. O istnieniu wpisu małoletniego w rejestrze sprzeciwów informuje się samego zainteresowanego w momencie osiągnięcia przez niego 18 roku życia. Jednocześnie uzyskuje on możliwość cofnięcia braku zgody na wykorzystanie organów do przeszczepu.

Aby dokonać wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich, należy wypełnić odpowiedni formularz, który jest dostępny na stronach internetowych Poltransplantu lub w zakładach opieki zdrowotnej.

Sprzeciw na wykorzystanie po śmierci narządów i organów do przeszczepu można wyrazić również w formie pisemnego oświadczenia - koniecznie własnoręcznie podpisanego, lub oświadczenia ustnego, złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków.

Z każdym rokiem spada jednak liczba zarejestrowanych sprzeciwów osób, które nie zgadzają się na pobieranie w razie ich śmierci ich tkanek, komórek czy organów do przeszczepów. W 2002 r. sprzeciw taki zgłosiły 673 osoby, rok później - 374. W 2005 roku zarejestrowano 265 osób nie wyrażającej takiej zgody.

Gazeta Prawna, 27.12.2006/05.01.2007Monitoring mediów zapewnia INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW


Komentuj Wszystkie komentarze
(0)

RCKiK


Krewniacy polecająZamknij

Skomentuj artykuł


Podaj kod z obrazka (5 znaków)
Zamknij

Napisz do nasPodaj kod z obrazka (5 znaków) (Podaj kod)

* oznaczono pola wymagane
Katarzyna Velinov, krewniacy, Marcin Velinov

Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 
adres do korespodencji : Domaniewska 35A lok 41, 02-672 Warszawa, Tel. 602 33 11 33
© 2012 KEFHDK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa - Krew dla Życia
ul. Mokotowska 58/10, 00-543 Warszawa, Tel./fax 22 620 51 52
© 2011 SFPKKZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.